Vietlott 6/55 - Cập nhật xổ số Điện Toán Power 6/55

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 20/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/02/2024
34 46 50 51 52 55 05
Giá trị Jackpot 1
126,553,729,800
Giá trị Jackpot 2
3,628,934,550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
126,553,729,800
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,628,934,550
Giải nhất 5 số 27 40,000,000
Giải nhì 4 số 1586 500,000
Giải ba 3 số 30486 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 17/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 17/02/2024
08 12 17 27 38 55 47
Giá trị Jackpot 1
120,893,318,850
Giá trị Jackpot 2
1,815,013,083
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
120,893,318,850
Jackpot 2 5 số + 1* 3 1,815,013,083
Giải nhất 5 số 22 40,000,000
Giải nhì 4 số 1568 500,000
Giải ba 3 số 33396 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 15/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/02/2024
03 07 08 18 21 26 19
Giá trị Jackpot 1
116,463,068,400
Giá trị Jackpot 2
4,952,789,200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
116,463,068,400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,952,789,200
Giải nhất 5 số 27 40,000,000
Giải nhì 4 số 1590 500,000
Giải ba 3 số 33383 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 13/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/02/2024
08 17 22 31 34 49 18
Giá trị Jackpot 1
112,343,407,950
Giá trị Jackpot 2
4,495,049,150
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
112,343,407,950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,495,049,150
Giải nhất 5 số 19 40,000,000
Giải nhì 4 số 1305 500,000
Giải ba 3 số 27701 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 08/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/02/2024
22 31 35 36 38 42 11
Giá trị Jackpot 1
107,397,479,550
Giá trị Jackpot 2
3,945,501,550
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
107,397,479,550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,945,501,550
Giải nhất 5 số 21 40,000,000
Giải nhì 4 số 1225 500,000
Giải ba 3 số 26108 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 06/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/02/2024
08 19 27 34 46 51 24
Giá trị Jackpot 1
103,161,578,250
Giá trị Jackpot 2
3,474,845,850
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
103,161,578,250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,474,845,850
Giải nhất 5 số 28 40,000,000
Giải nhì 4 số 1549 500,000
Giải ba 3 số 30460 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 03/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/02/2024
04 06 07 13 18 26 49
Giá trị Jackpot 1
98,887,965,600
Giá trị Jackpot 2
4,675,257,700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
98,887,965,600
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,675,257,700
Giải nhất 5 số 20 40,000,000
Giải nhì 4 số 1324 500,000
Giải ba 3 số 27044 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 01/02/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/02/2024
02 07 10 22 32 40 39
Giá trị Jackpot 1
95,065,337,100
Giá trị Jackpot 2
4,250,521,200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
95,065,337,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,250,521,200
Giải nhất 5 số 20 40,000,000
Giải nhì 4 số 1139 500,000
Giải ba 3 số 24469 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 30/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/01/2024
03 10 13 40 49 52 09
Giá trị Jackpot 1
91,320,972,600
Giá trị Jackpot 2
3,834,480,700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
91,320,972,600
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,834,480,700
Giải nhất 5 số 19 40,000,000
Giải nhì 4 số 1148 500,000
Giải ba 3 số 24000 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 27/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/01/2024
06 12 38 41 46 55 13
Giá trị Jackpot 1
87,295,773,450
Giá trị Jackpot 2
3,387,236,350
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
87,295,773,450
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,387,236,350
Giải nhất 5 số 17 40,000,000
Giải nhì 4 số 901 500,000
Giải ba 3 số 19654 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 25/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/01/2024
13 17 35 38 42 48 07
Giá trị Jackpot 1
83,810,646,300
Giá trị Jackpot 2
3,754,098,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
83,810,646,300
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,754,098,000
Giải nhất 5 số 17 40,000,000
Giải nhì 4 số 930 500,000
Giải ba 3 số 19259 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 23/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/01/2024
13 27 32 48 49 51 23
Giá trị Jackpot 1
80,681,771,550
Giá trị Jackpot 2
3,406,445,250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
80,681,771,550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,406,445,250
Giải nhất 5 số 14 40,000,000
Giải nhì 4 số 888 500,000
Giải ba 3 số 19417 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 20/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/01/2024
06 25 29 34 49 54 38
Giá trị Jackpot 1
77,023,764,300
Giá trị Jackpot 2
3,670,976,600
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
77,023,764,300
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,670,976,600
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 802 500,000
Giải ba 3 số 17994 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 18/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/01/2024
12 20 33 38 40 52 35
Giá trị Jackpot 1
73,702,820,550
Giá trị Jackpot 2
3,301,982,850
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
73,702,820,550
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,301,982,850
Giải nhất 5 số 18 40,000,000
Giải nhì 4 số 869 500,000
Giải ba 3 số 17793 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 16/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/01/2024
09 14 18 20 27 43 42
Giá trị Jackpot 1
70,984,974,900
Giá trị Jackpot 2
3,313,161,050
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
70,984,974,900
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,313,161,050
Giải nhất 5 số 14 40,000,000
Giải nhì 4 số 1132 500,000
Giải ba 3 số 22865 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 13/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/01/2024
01 05 07 23 35 42 21
Giá trị Jackpot 1
68,166,525,450
Giá trị Jackpot 2
3,295,208,700
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
68,166,525,450
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,295,208,700
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 900 500,000
Giải ba 3 số 18901 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 11/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/01/2024
02 23 32 44 51 52 28
Giá trị Jackpot 1
65,509,647,150
Giá trị Jackpot 2
4,208,594,000
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
65,509,647,150
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,208,594,000
Giải nhất 5 số 19 40,000,000
Giải nhì 4 số 757 500,000
Giải ba 3 số 16460 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 09/01/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/01/2024
16 32 45 50 52 53 54
Giá trị Jackpot 1
62,968,732,950
Giá trị Jackpot 2
3,926,270,200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
62,968,732,950
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,926,270,200
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 673 500,000
Giải ba 3 số 16100 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7
backtop