Cập nhật bảng thống kê tần suất nhịp hôm nay nhanh nhất

Thống kê tần suất nhịp lô tô theo tỉnh, miền

click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Thống kê tần suất nhịp cặp số  45

Tổng số lần xuất hiện của cặp số 45 vào tất cả các thứ là : 13 lần

Ngày Thứ Số nhịp xuất hiện Số ngày chưa về Gan cực đại Giải
28/04/2024 cn 0 8 8 G41
29/04/2024 2 0 0 8 G34
03/05/2024 6 0 3 8 G61
04/05/2024 7 0 0 8 G63
05/05/2024 cn 0 0 8 G34
06/05/2024 2 0 0 8 G71
09/05/2024 5 0 2 8 G34
11/05/2024 7 0 1 8 G31
14/05/2024 3 0 2 8 G54,G73
17/05/2024 6 0 2 8 G11,G71
20/05/2024 2 0 2 8 G34
21/05/2024 3 0 0 8 G51
22/05/2024 4 0 0 8 G54
backtop