Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 08/04/2024

G.Tám

21

G.Bảy

917

G.Sáu

0429

8704

6880

G.Năm

1827

G.Tư

78391

57151

75209

26176

16516

69565

48859

G.Ba

98065

21526

G.Nhì

09657

G.Nhất

87671

Đ.Biệt

727772

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 08/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 9
1 6 7
2 6 7 9
3  
4  
5 1 7 9
6 5 5
7 1 2 6
8 0
9 1
Lô tô Đuôi
8 0
5 7 9 1
7 2
  3
0 4
6 6 5
1 2 7 6
1 2 5 7
  8
0 2 5 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 07/04/2024

G.Tám

11

G.Bảy

198

G.Sáu

0318

9799

9968

G.Năm

9123

G.Tư

60247

83437

22212

05469

37017

07327

70478

G.Ba

59542

63860

G.Nhì

52237

G.Nhất

13478

Đ.Biệt

947853

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 07/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 2 7 8
2 3 7
3 7 7
4 2 7
5 3
6 0 8 9
7 8 8
8  
9 8 9
Lô tô Đuôi
6 0
  1
1 4 2
2 5 3
  4
  5
  6
1 2 3 3 4 7
1 6 7 7 9 8
6 9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 01/04/2024

G.Tám

49

G.Bảy

284

G.Sáu

8770

3051

3111

G.Năm

0174

G.Tư

04715

05786

28160

56339

00256

75762

06473

G.Ba

83862

98066

G.Nhì

82254

G.Nhất

47579

Đ.Biệt

168287

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 01/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 5
2  
3 9
4  
5 1 4 6
6 0 2 2 6
7 0 3 4 9
8 4 6 7
9  
Lô tô Đuôi
6 7 0
1 5 1
6 6 2
7 3
5 7 8 4
1 5
5 6 8 6
8 7
  8
3 7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 31/03/2024

G.Tám

45

G.Bảy

533

G.Sáu

5636

3905

9497

G.Năm

0385

G.Tư

78559

20921

04207

78697

40759

30153

22286

G.Ba

20596

79670

G.Nhì

26055

G.Nhất

34607

Đ.Biệt

459200

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 31/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 5 7 7
1  
2 1
3 3 6
4  
5 3 5 9 9
6  
7 0
8 5 6
9 6 7 7
Lô tô Đuôi
0 7 0
2 1
  2
3 5 3
  4
0 5 8 5
3 8 9 6
0 0 9 9 7
  8
5 5 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 25/03/2024

G.Tám

43

G.Bảy

083

G.Sáu

5545

3082

5134

G.Năm

8077

G.Tư

59864

69624

04961

40591

74207

99531

37939

G.Ba

65054

63724

G.Nhì

10518

G.Nhất

73161

Đ.Biệt

225438

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 25/03/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 8
2 4 4
3 1 4 8 9
4 5
5 4
6 1 1 4
7 7
8 2 3
9 1
Lô tô Đuôi
  0
3 6 6 9 1
8 2
8 3
2 2 3 5 6 4
4 5
  6
0 7 7
1 3 8
3 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 24/03/2024

G.Tám

26

G.Bảy

390

G.Sáu

1278

7132

7148

G.Năm

7794

G.Tư

99615

02934

79675

08523

21757

70579

72803

G.Ba

85196

43817

G.Nhì

82864

G.Nhất

91219

Đ.Biệt

549035

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 24/03/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 5 7 9
2 3
3 2 4 5
4 8
5 7
6 4
7 5 8 9
8  
9 0 4 6
Lô tô Đuôi
9 0
  1
3 2
0 2 3
3 6 9 4
1 3 7 5
9 6
1 5 7
4 7 8
1 7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 18/03/2024

G.Tám

30

G.Bảy

851

G.Sáu

3398

0628

2083

G.Năm

1953

G.Tư

53272

33293

67934

85214

15654

87503

92426

G.Ba

28424

71217

G.Nhì

70124

G.Nhất

42671

Đ.Biệt

899284

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 18/03/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 4 7
2 4 4 6 8
3 4
4  
5 1 3 4
6  
7 1 2
8 3 4
9 3 8
Lô tô Đuôi
  0
5 7 1
7 2
0 5 8 9 3
1 2 2 3 5 8 4
  5
2 6
1 7
2 9 8
  9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 17/03/2024

G.Tám

09

G.Bảy

030

G.Sáu

6850

8665

9510

G.Năm

3199

G.Tư

83560

90540

88757

37302

94278

77736

21571

G.Ba

74247

70076

G.Nhì

60119

G.Nhất

58953

Đ.Biệt

822130

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 17/03/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 0 9
2  
3 0 0 6
4 0 7
5 0 3 7
6 0 5
7 1 6 8
8  
9 9
Lô tô Đuôi
1 3 3 4 5 6 0
7 1
0 2
5 3
  4
6 5
3 7 6
4 5 7
7 8
1 9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 11/03/2024

G.Tám

00

G.Bảy

892

G.Sáu

7406

8027

3598

G.Năm

0519

G.Tư

08738

10935

53692

19185

83066

88629

27911

G.Ba

32380

42055

G.Nhì

33683

G.Nhất

64553

Đ.Biệt

736956

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 11/03/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 1 9
2 7 9
3 5 8
4  
5 3 5 6
6 6
7  
8 0 3 5
9 2 2 8
Lô tô Đuôi
8 0
1 1
9 9 2
5 8 3
  4
3 5 8 5
0 5 6 6
2 7
3 9 8
1 2 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 10/03/2024

G.Tám

02

G.Bảy

674

G.Sáu

3482

7781

1078

G.Năm

3601

G.Tư

29481

74327

98175

51911

80615

07673

13414

G.Ba

66899

76360

G.Nhì

02308

G.Nhất

48518

Đ.Biệt

647917

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 10/03/2024
Đầu Lô tô
0 1 8
1 1 4 5 7 8
2 7
3  
4  
5  
6 0
7 3 4 5 8
8 1 1 2
9 9
Lô tô Đuôi
6 0
0 1 8 8 1
8 2
7 3
1 7 4
1 7 5
  6
1 2 7
0 1 7 8
9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 04/03/2024

G.Tám

06

G.Bảy

139

G.Sáu

4896

7609

1155

G.Năm

6960

G.Tư

15888

37959

33596

74237

55660

13144

83344

G.Ba

50161

59565

G.Nhì

50009

G.Nhất

97969

Đ.Biệt

851389

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 04/03/2024
Đầu Lô tô
0 9 9
1  
2  
3 7 9
4 4 4
5 5 9
6 0 0 1 5 9
7  
8 8 9
9 6 6
Lô tô Đuôi
6 6 0
6 1
  2
  3
4 4 4
5 6 5
9 9 6
3 7
8 8
0 0 3 5 6 8 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 03/03/2024

G.Tám

82

G.Bảy

237

G.Sáu

0483

9871

6147

G.Năm

1975

G.Tư

36146

86602

87012

57444

88707

12300

65044

G.Ba

12539

15012

G.Nhì

60208

G.Nhất

00400

Đ.Biệt

634594

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 03/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 0 2 7 8
1 2 2
2  
3 7 9
4 4 4 6 7
5  
6  
7 1 5
8 3
9 4
Lô tô Đuôi
0 0 0
7 1
0 1 1 2
8 3
4 4 9 4
7 5
4 6
0 3 4 7
0 8
3 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 26/02/2024

G.Tám

12

G.Bảy

449

G.Sáu

0862

9127

9664

G.Năm

1789

G.Tư

53894

43397

48164

89261

96273

63789

60489

G.Ba

79177

80434

G.Nhì

07513

G.Nhất

67090

Đ.Biệt

415322

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 26/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3
2 2 7
3 4
4 9
5  
6 1 2 4 4
7 3 7
8 9 9 9
9 0 4 7
Lô tô Đuôi
9 0
6 1
2 6 2
1 7 3
3 6 6 9 4
  5
  6
2 7 9 7
  8
4 8 8 8 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 25/02/2024

G.Tám

47

G.Bảy

591

G.Sáu

1583

9440

0479

G.Năm

2202

G.Tư

36051

60029

97365

08577

12078

80876

27702

G.Ba

32391

23793

G.Nhì

52834

G.Nhất

58167

Đ.Biệt

276110

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 25/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 2
1 0
2 9
3 4
4 0
5 1
6 5 7
7 6 7 8 9
8 3
9 1 1 3
Lô tô Đuôi
1 4 0
5 9 9 1
0 0 2
8 9 3
3 4
6 5
7 6
6 7 7
7 8
2 7 9
backtop