Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 08/07/2024

G.Tám

11

G.Bảy

714

G.Sáu

3558

7980

0854

G.Năm

7128

G.Tư

25500

11582

09826

77595

62097

37125

47805

G.Ba

21643

19676

G.Nhì

77483

G.Nhất

10538

Đ.Biệt

778965

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 08/07/2024
Đầu Lô tô
0 0 5
1 4
2 5 6 8
3 8
4 3
5 4 8
6 5
7 6
8 0 2 3
9 5 7
Lô tô Đuôi
0 8 0
  1
8 2
4 8 3
1 5 4
0 2 6 9 5
2 7 6
9 7
2 3 5 8
  9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 07/07/2024

G.Tám

65

G.Bảy

116

G.Sáu

4062

4681

7162

G.Năm

4969

G.Tư

14272

58169

44394

72203

77500

35739

66045

G.Ba

90278

79977

G.Nhì

69394

G.Nhất

67759

Đ.Biệt

188588

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 07/07/2024
Đầu Lô tô
0 0 3
1 6
2  
3 9
4 5
5 9
6 2 2 9 9
7 2 7 8
8 1 8
9 4 4
Lô tô Đuôi
0 0
8 1
6 6 7 2
0 3
9 9 4
4 5
1 6
7 7
7 8 8
3 5 6 6 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 01/07/2024

G.Tám

19

G.Bảy

375

G.Sáu

8007

5668

8187

G.Năm

6078

G.Tư

89888

49599

10534

28082

09494

21404

97610

G.Ba

65787

28256

G.Nhì

77016

G.Nhất

13262

Đ.Biệt

459623

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 01/07/2024
Đầu Lô tô
0 4 7
1 0 6
2 3
3 4
4  
5 6
6 2 8
7 5 8
8 2 7 7 8
9 4 9
Lô tô Đuôi
1 0
  1
6 8 2
2 3
0 3 9 4
7 5
1 5 6
0 8 8 7
6 7 8 8
9 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 30/06/2024

G.Tám

49

G.Bảy

793

G.Sáu

4663

6341

8130

G.Năm

9140

G.Tư

01960

56237

89585

58300

46813

84751

03903

G.Ba

29501

62083

G.Nhì

95701

G.Nhất

89490

Đ.Biệt

679901

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 30/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 1 1 3
1 3
2  
3 0 7
4 0 1
5 1
6 0 3
7  
8 3 5
9 0 3
Lô tô Đuôi
0 3 4 6 9 0
0 0 0 4 5 1
  2
0 1 6 8 9 3
  4
8 5
  6
3 7
  8
  9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 24/06/2024

G.Tám

04

G.Bảy

665

G.Sáu

6037

1930

8620

G.Năm

7000

G.Tư

52905

98639

96674

53911

33094

20402

84154

G.Ba

75836

73803

G.Nhì

33681

G.Nhất

17380

Đ.Biệt

442394

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 24/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 2 3 5
1 1
2 0
3 0 6 7 9
4  
5 4
6 5
7 4
8 0 1
9 4 4
Lô tô Đuôi
0 2 3 8 0
1 8 1
0 2
0 3
5 7 9 9 4
0 6 5
3 6
3 7
  8
3 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 23/06/2024

G.Tám

97

G.Bảy

615

G.Sáu

6005

3771

8104

G.Năm

7066

G.Tư

90344

26598

87213

50591

17020

50922

43025

G.Ba

67768

76144

G.Nhì

24257

G.Nhất

81206

Đ.Biệt

670765

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 23/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 6
1 3 5
2 0 2 5
3  
4 4 4
5 7
6 5 6 8
7 1
8  
9 1 8
Lô tô Đuôi
2 0
7 9 1
2 2
1 3
0 4 4 4
0 1 2 6 5
0 6 6
5 7
6 9 8
  9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 17/06/2024

G.Tám

32

G.Bảy

928

G.Sáu

7116

3647

1460

G.Năm

4272

G.Tư

39019

23255

94294

90867

33123

64482

36597

G.Ba

85797

94559

G.Nhì

01208

G.Nhất

88849

Đ.Biệt

208827

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 17/06/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 6 9
2 3 7 8
3  
4 7 9
5 5 9
6 0 7
7 2
8 2
9 4 7 7
Lô tô Đuôi
6 0
  1
7 8 2
2 3
9 4
5 5
1 6
2 4 6 9 9 7
0 2 8
1 4 5 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 16/06/2024

G.Tám

65

G.Bảy

913

G.Sáu

7291

9110

4347

G.Năm

8687

G.Tư

53723

42624

67789

22819

41297

11693

14027

G.Ba

57410

75164

G.Nhì

01575

G.Nhất

70700

Đ.Biệt

756893

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 16/06/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 0 0 3 9
2 3 4 7
3  
4 7
5  
6 4
7 5
8 7 9
9 1 3 3 7
Lô tô Đuôi
0 1 1 0
9 1
  2
1 2 9 9 3
2 6 4
7 5
  6
2 4 8 9 7
  8
1 8 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 10/06/2024

G.Tám

40

G.Bảy

114

G.Sáu

7409

8934

3923

G.Năm

6686

G.Tư

15063

16843

29030

02831

52710

36697

88189

G.Ba

68183

98232

G.Nhì

03817

G.Nhất

18803

Đ.Biệt

461491

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 10/06/2024
Đầu Lô tô
0 3 9
1 0 4 7
2 3
3 0 1 2 4
4 3
5  
6 3
7  
8 3 6 9
9 1 7
Lô tô Đuôi
1 3 0
3 9 1
3 2
0 2 4 6 8 3
1 3 4
  5
8 6
1 9 7
  8
0 8 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 09/06/2024

G.Tám

80

G.Bảy

601

G.Sáu

5174

4831

7900

G.Năm

3049

G.Tư

45378

49024

56169

77816

37384

81754

84948

G.Ba

16146

74631

G.Nhì

79776

G.Nhất

46362

Đ.Biệt

831147

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 09/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 1
1 6
2 4
3 1 1
4 6 7 8 9
5 4
6 2 9
7 4 6 8
8 4
9  
Lô tô Đuôi
0 0
0 3 3 1
6 2
  3
2 5 7 8 4
  5
1 4 7 6
4 7
4 7 8
4 6 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 03/06/2024

G.Tám

98

G.Bảy

060

G.Sáu

9640

4445

1649

G.Năm

0589

G.Tư

41331

74787

86423

56834

98585

10765

05755

G.Ba

39881

92851

G.Nhì

01202

G.Nhất

90677

Đ.Biệt

649207

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 03/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 7
1  
2 3
3 1 4
4 0 5 9
5 1 5
6 0 5
7 7
8 1 5 7 9
9  
Lô tô Đuôi
4 6 0
3 5 8 1
0 2
2 3
3 4
4 5 6 8 5
  6
0 7 8 7
  8
4 8 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 02/06/2024

G.Tám

75

G.Bảy

500

G.Sáu

2660

2462

4712

G.Năm

4437

G.Tư

00848

52355

64931

06979

65851

52336

06426

G.Ba

82225

54440

G.Nhì

04812

G.Nhất

85768

Đ.Biệt

356024

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 02/06/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 2 2
2 4 5 6
3 1 6 7
4 0 8
5 1 5
6 0 2 8
7 9
8  
9  
Lô tô Đuôi
0 4 6 0
3 5 1
1 1 6 2
  3
2 4
2 5 5
2 3 6
3 7
4 6 8
7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 27/05/2024

G.Tám

67

G.Bảy

782

G.Sáu

4588

3163

5918

G.Năm

7265

G.Tư

28384

96240

70844

33107

31976

97097

58841

G.Ba

22245

46451

G.Nhì

56265

G.Nhất

81650

Đ.Biệt

709514

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 27/05/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 4 8
2  
3  
4 0 1 4 5
5 0 1
6 3 5 5
7 6
8 2 4 8
9 7
Lô tô Đuôi
4 5 0
4 5 1
8 2
6 3
1 4 8 4
4 6 6 5
7 6
0 9 7
1 8 8
  9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 26/05/2024

G.Tám

57

G.Bảy

157

G.Sáu

1484

7258

6490

G.Năm

0956

G.Tư

11583

87566

76870

30662

53813

12241

67032

G.Ba

16117

01829

G.Nhì

99145

G.Nhất

88351

Đ.Biệt

306035

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 26/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 7
2 9
3 2 5
4 1 5
5 1 6 7 8
6 2 6
7 0
8 3 4
9 0
Lô tô Đuôi
7 9 0
4 5 1
3 6 2
1 8 3
8 4
3 4 5
5 6 6
1 5 7
5 8
2 9
backtop