XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 19/02/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 14 79
G.Bảy 313 782
G.Sáu 7562 3162 5993 0573 0600 6416
G.Năm 6286 2103
G.Tư 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355 92273 59958 38512 07162 31345 50028 61058
G.Ba 70853 33236 10627 65529
G.Nhì 29784 53755
G.Nhất 58242 94149
Đ.Biệt 390264 672720
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 19/02/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   0 3
1 3 4 6 2 6
2   0 7 8 9
3 5 6  
4 2 5 9
5 3 5 7 5 8 8
6 0 2 2 4 6 2
7   3 3 9
8 4 6 2
9 3 9  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 12/02/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 96 81
G.Bảy 567 367
G.Sáu 8715 1882 2844 5234 2927 4245
G.Năm 1128 6322
G.Tư 44630 17869 56139 47032 92397 72680 76953 93888 66172 00748 30528 56418 07040 97579
G.Ba 88573 06887 66309 12478
G.Nhì 71007 48581
G.Nhất 43618 78865
Đ.Biệt 246385 496750
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 12/02/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 7 9
1 5 8 8
2 8 2 7 8
3 0 2 9 4
4 4 0 5 8
5 3 0
6 7 9 5 7
7 3 2 8 9
8 0 2 5 7 1 1 8
9 6 7  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 05/02/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 43 41
G.Bảy 004 712
G.Sáu 0821 9334 7760 8362 2444 4714
G.Năm 9636 8988
G.Tư 18081 64488 47841 13299 81918 80456 13703 77180 69733 44417 22375 65888 83133 01569
G.Ba 32223 14176 77192 66909
G.Nhì 67876 57227
G.Nhất 44115 89282
Đ.Biệt 984658 691996
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 05/02/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4 9
1 5 8 2 4 7
2 1 3 7
3 4 6 3 3
4 1 3 1 4
5 6 8  
6 0 2 9
7 6 6 5
8 1 8 0 2 8 8
9 9 2 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 29/01/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 24 63
G.Bảy 030 122
G.Sáu 2335 7262 9184 8443 5467 3221
G.Năm 6551 4606
G.Tư 45694 85342 32996 27496 19273 94056 71712 29816 14769 14100 22165 27379 11789 84398
G.Ba 19872 13877 05581 69632
G.Nhì 41171 00804
G.Nhất 19967 45302
Đ.Biệt 632127 651237
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 29/01/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   0 2 4 6
1 2 6
2 4 7 1 2
3 0 5 2 7
4 2 3
5 1 6  
6 2 7 3 5 7 9
7 1 2 3 7 9
8 4 1 9
9 4 6 6 8

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 22/01/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 48 92
G.Bảy 989 687
G.Sáu 6811 0815 9989 3304 7022 7116
G.Năm 4128 9835
G.Tư 46858 05935 64452 40758 29989 51520 21806 43566 87260 52024 11688 28680 18140 48780
G.Ba 19967 58722 96687 45239
G.Nhì 20938 43971
G.Nhất 60758 63739
Đ.Biệt 760075 141768
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 22/01/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 4
1 1 5 6
2 0 2 8 2 4
3 5 8 5 9 9
4 8 0
5 2 8 8 8  
6 7 0 6 8
7 5 1
8 9 9 9 0 0 7 7 8
9   2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 15/01/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 14 86
G.Bảy 002 261
G.Sáu 8620 0787 8507 8996 6538 1694
G.Năm 8031 0105
G.Tư 37453 65199 00412 75170 51173 24730 52722 11213 29972 55217 20530 79291 03913 77531
G.Ba 30949 03464 33046 18134
G.Nhì 13230 13179
G.Nhất 60610 94925
Đ.Biệt 591812 315157
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 15/01/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 7 5
1 0 2 2 4 3 3 7
2 0 2 5
3 0 0 1 0 1 4 8
4 9 6
5 3 7
6 4 1
7 0 3 2 9
8 7 6
9 9 1 4 6
backtop