XSMT thứ 2 - Kết quả số Miền Trung thứ 2 hàng tuần - SXMT thứ 2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 20/05/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 54 70
G.Bảy 961 752
G.Sáu 5984 8718 3841 3013 4086 4063
G.Năm 2429 7389
G.Tư 06386 39864 27875 67554 12858 05105 44275 53544 85692 72355 98587 70963 64750 71274
G.Ba 95207 08484 07107 87710
G.Nhì 22058 94924
G.Nhất 80839 65869
Đ.Biệt 042509 054991
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 20/05/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 7 9 7
1 8 0 3
2 9 4
3 9  
4 1 4
5 4 4 8 8 0 2 5
6 1 4 3 3 9
7 5 5 0 4
8 4 4 6 6 7 9
9   1 2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 13/05/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 97 55
G.Bảy 354 407
G.Sáu 1784 1763 5820 4297 4184 8988
G.Năm 1102 7379
G.Tư 35335 94493 05715 65211 49249 05252 01946 98980 81357 70272 88941 42974 56165 31277
G.Ba 15224 19334 39837 47361
G.Nhì 29191 87666
G.Nhất 65390 84587
Đ.Biệt 011632 941762
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 13/05/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 7
1 1 5  
2 0 4  
3 2 4 5 7
4 6 9 1
5 2 4 5 7
6 3 1 2 5 6
7   2 4 7 9
8 4 0 4 7 8
9 0 1 3 7 7

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 06/05/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 31 99
G.Bảy 509 276
G.Sáu 1450 3141 0876 7586 2026 7012
G.Năm 9121 2105
G.Tư 30134 07411 75971 11224 40751 51334 75199 16852 86399 63155 63208 71169 65552 80855
G.Ba 95466 28827 52964 82007
G.Nhì 12820 94928
G.Nhất 87606 34087
Đ.Biệt 416753 643466
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 06/05/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 9 5 7 8
1 1 2
2 0 1 4 7 6 8
3 1 4 4  
4 1  
5 0 1 3 2 2 5 5
6 6 4 6 9
7 1 6 6
8   6 7
9 9 9 9

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 29/04/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 47 03
G.Bảy 810 833
G.Sáu 3320 8690 4475 3109 6649 3232
G.Năm 1636 0003
G.Tư 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115
G.Ba 18028 71530 58607 68578
G.Nhì 07966 02619
G.Nhất 77107 00306
Đ.Biệt 629502 983217
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 29/04/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4 7 3 3 6 7 9
1 0 5 7 7 9
2 0 7 8 2
3 0 6 2 3
4 4 7 9
5 3 3 5
6 6 6  
7 1 5 8
8   8
9 0 1 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 22/04/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 64 57
G.Bảy 124 517
G.Sáu 7964 9410 1932 1729 6476 0428
G.Năm 0895 4909
G.Tư 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217
G.Ba 32714 36647 96845 91923
G.Nhì 70918 43752
G.Nhất 29163 74319
Đ.Biệt 939149 421244
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 22/04/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   9 9
1 0 3 4 8 7 7 9
2 4 4 8 3 8 9
3 2  
4 7 9 4 5
5   2 2 7
6 3 4 4  
7 9 6 6
8 0 4 1 2 2
9 5 8  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT ngày 15/04/2024

Giải Phú Yên ThừaThiênHuế
G.Tám 23 13
G.Bảy 536 292
G.Sáu 3097 9394 8815 6946 6400 6351
G.Năm 1210 7922
G.Tư 82446 33408 67129 81691 02728 33121 14597 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152
G.Ba 95364 04717 94213 58888
G.Nhì 72318 51304
G.Nhất 78435 75688
Đ.Biệt 049036 208358
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 15/04/2024
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 8 0 4 7
1 0 5 7 8 3 3 3
2 1 3 8 9 2
3 5 6 6  
4 6 6 6 8
5   1 2 8
6 4  
7    
8   8 8
9 1 4 7 7 2 9 9
backtop