XSMT thứ 6 - Kết quả số Miền Trung thứ 6 hàng tuần - SXMT thứ 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 23/02/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 94 15
G.Bảy 302 036
G.Sáu 2489 3003 9102 4648 9250 3838
G.Năm 1304 6211
G.Tư 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286
G.Ba 62525 44708 92615 68612
G.Nhì 99616 14656
G.Nhất 27364 46249
Đ.Biệt 686327 706092
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 23/02/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 2 2 3 4 4 8 8
1 6 1 2 5 5
2 0 5 6 7  
3   6 8
4   2 8 9
5   0 6
6 4 8  
7   0
8 8 9 3 6
9 0 4 2 4 6

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 16/02/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 35 61
G.Bảy 778 489
G.Sáu 9950 0589 8426 8552 4464 3824
G.Năm 6814 3405
G.Tư 02462 92140 89893 78098 28769 88077 33302 17033 55543 09031 13812 17608 74106 59531
G.Ba 84384 23940 07192 23676
G.Nhì 63130 85035
G.Nhất 97257 45504
Đ.Biệt 384028 143106
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 16/02/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 4 5 6 6 8
1 4 2
2 6 8 4
3 0 5 1 1 3 5
4 0 0 3
5 0 7 2
6 2 9 1 4
7 7 8 6
8 4 9 9
9 3 8 2

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 09/02/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 39 26
G.Bảy 666 715
G.Sáu 4281 1283 4337 5184 4065 3131
G.Năm 0838 4276
G.Tư 97029 31765 25099 85963 95088 02720 87741 04751 15882 47786 31959 41859 34265 49025
G.Ba 43044 13848 67034 11440
G.Nhì 40424 40211
G.Nhất 92732 17545
Đ.Biệt 219388 189383
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 09/02/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0    
1   1 5
2 0 4 9 5 6
3 2 7 8 9 1 4
4 1 4 8 0 5
5   1 9 9
6 3 5 6 5 5
7   6
8 1 3 8 8 2 3 4 6
9 9  

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 02/02/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 11 76
G.Bảy 572 128
G.Sáu 2506 7880 7969 2686 3979 0425
G.Năm 7832 5035
G.Tư 90202 48250 29648 93607 75086 58695 44039 26919 53748 49383 26390 51034 90437 75704
G.Ba 85339 65706 63767 29769
G.Nhì 26234 12351
G.Nhất 72011 17275
Đ.Biệt 931321 725861
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 02/02/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 6 6 7 4
1 1 1 9
2 1 5 8
3 2 4 9 9 4 5 7
4 8 8
5 0 1
6 9 1 7 9
7 2 5 6 9
8 0 6 3 6
9 5 0

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 26/01/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 11 37
G.Bảy 797 064
G.Sáu 8682 2673 2263 3425 5777 6369
G.Năm 7783 6351
G.Tư 45908 20060 81196 50568 87132 81605 14641 74388 91621 36440 94862 91468 18118 61943
G.Ba 85247 89597 98009 90732
G.Nhì 28618 25889
G.Nhất 09830 05766
Đ.Biệt 571519 793295
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 26/01/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 8 9
1 1 8 9 8
2   1 5
3 0 2 2 7
4 1 7 0 3
5   1
6 0 3 8 2 4 6 8 9
7 3 7
8 2 3 8 9
9 6 7 7 5

Kết quả Xổ số Miền Trung (KQXS MT)

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT ngày 19/01/2024

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.Tám 24 40
G.Bảy 152 976
G.Sáu 9563 8371 1469 2280 2834 3543
G.Năm 2228 3102
G.Tư 14639 79298 45399 68052 92892 79384 09472 24998 09020 51266 47561 68416 42983 45653
G.Ba 11003 11927 90349 09516
G.Nhì 74381 19575
G.Nhất 74151 51366
Đ.Biệt 226290 385198
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMT NGÀY 19/01/2024
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 2
1   6 6
2 4 7 8 0
3 9 4
4   0 3 9
5 1 2 2 3
6 3 9 1 6 6
7 1 2 5 6
8 1 4 0 3
9 0 2 8 9 8 8
backtop