Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 20/05/2024

G.Tám

70

G.Bảy

752

G.Sáu

3013

4086

4063

G.Năm

7389

G.Tư

53544

85692

72355

98587

70963

64750

71274

G.Ba

07107

87710

G.Nhì

94924

G.Nhất

65869

Đ.Biệt

054991

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 20/05/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 0 3
2 4
3  
4 4
5 0 2 5
6 3 3 9
7 4
8 6 7 9
9 1 2
Lô tô Đuôi
1 5 0
9 1
5 9 2
1 6 6 3
2 4 7 4
5 5
8 6
0 8 7
  8
6 8 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 19/05/2024

G.Tám

45

G.Bảy

065

G.Sáu

8325

7038

7818

G.Năm

6295

G.Tư

43607

69026

64172

40506

65931

77720

00746

G.Ba

93142

44156

G.Nhì

99655

G.Nhất

85188

Đ.Biệt

979256

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 19/05/2024
Đầu Lô tô
0 6 7
1 8
2 0 5 6
3 1 8
4 2 6
5 5 6 6
6 5
7 2
8 8
9 5
Lô tô Đuôi
2 0
3 1
4 7 2
  3
  4
2 5 6 9 5
0 2 4 5 5 6
0 7
1 3 8 8
  9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 13/05/2024

G.Tám

55

G.Bảy

407

G.Sáu

4297

4184

8988

G.Năm

7379

G.Tư

98980

81357

70272

88941

42974

56165

31277

G.Ba

39837

47361

G.Nhì

87666

G.Nhất

84587

Đ.Biệt

941762

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 13/05/2024
Đầu Lô tô
0 7
1  
2  
3 7
4 1
5 7
6 1 2 5 6
7 2 4 7 9
8 0 4 7 8
9 7
Lô tô Đuôi
8 0
4 6 1
6 7 2
  3
7 8 4
6 5
6 6
0 3 5 7 8 9 7
8 8
7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 12/05/2024

G.Tám

80

G.Bảy

500

G.Sáu

3517

2598

9571

G.Năm

1009

G.Tư

95372

93800

49646

75312

23986

16313

08074

G.Ba

15218

85265

G.Nhì

36444

G.Nhất

31072

Đ.Biệt

643774

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 12/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 0 9
1 2 3 7 8
2  
3  
4 4 6
5  
6 5
7 1 2 2 4 4
8 6
9 8
Lô tô Đuôi
0 0 0
7 1
1 7 7 2
1 3
4 7 7 4
6 5
4 8 6
1 7
1 9 8
0 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 06/05/2024

G.Tám

99

G.Bảy

276

G.Sáu

7586

2026

7012

G.Năm

2105

G.Tư

16852

86399

63155

63208

71169

65552

80855

G.Ba

52964

82007

G.Nhì

94928

G.Nhất

34087

Đ.Biệt

643466

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 06/05/2024
Đầu Lô tô
0 5 7 8
1 2
2 6 8
3  
4  
5 2 2 5 5
6 4 6 9
7 6
8 6 7
9 9
Lô tô Đuôi
  0
  1
1 5 5 2
  3
6 4
0 5 5 5
2 6 7 8 6
0 8 7
0 2 8
6 9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 05/05/2024

G.Tám

03

G.Bảy

464

G.Sáu

2328

3434

2479

G.Năm

2768

G.Tư

04149

71021

60761

79639

27052

43770

85010

G.Ba

29451

20215

G.Nhì

67574

G.Nhất

81306

Đ.Biệt

942752

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 05/05/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 0 5
2 1 8
3 4 9
4 9
5 1 2 2
6 1 4 8
7 0 4 9
8  
9  
Lô tô Đuôi
1 7 0
2 5 6 1
5 5 2
  3
3 6 7 4
1 5
0 6
  7
2 6 8
3 4 7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 29/04/2024

G.Tám

03

G.Bảy

833

G.Sáu

3109

6649

3232

G.Năm

0003

G.Tư

87122

44417

27555

37153

95896

74588

17115

G.Ba

58607

68578

G.Nhì

02619

G.Nhất

00306

Đ.Biệt

983217

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 29/04/2024
Đầu Lô tô
0 3 6 7 9
1 5 7 7 9
2 2
3 2 3
4 9
5 3 5
6  
7 8
8 8
9 6
Lô tô Đuôi
  0
  1
2 3 2
0 3 5 3
  4
1 5 5
0 9 6
0 1 1 7
7 8 8
0 1 4 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 28/04/2024

G.Tám

99

G.Bảy

367

G.Sáu

3379

6745

1788

G.Năm

5510

G.Tư

85199

32981

07262

27351

66376

57914

43806

G.Ba

41302

17205

G.Nhì

98934

G.Nhất

90731

Đ.Biệt

645478

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 28/04/2024
Đầu Lô tô
0 2 5 6
1 0 4
2  
3 1 4
4 5
5 1
6 2 7
7 6 8 9
8 1 8
9 9
Lô tô Đuôi
1 0
3 5 8 1
0 6 2
  3
1 3 4
0 4 5
0 7 6
6 7
7 8 8
7 9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 22/04/2024

G.Tám

57

G.Bảy

517

G.Sáu

1729

6476

0428

G.Năm

4909

G.Tư

34882

55876

29781

82609

02752

92182

25217

G.Ba

96845

91923

G.Nhì

43752

G.Nhất

74319

Đ.Biệt

421244

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 22/04/2024
Đầu Lô tô
0 9 9
1 7 7 9
2 3 8 9
3  
4 4 5
5 2 2
6  
7 6 6
8 1 2 2
9  
Lô tô Đuôi
  0
8 1
5 5 8 8 2
2 3
4 4
4 5
7 7 6
1 1 7
2 8
0 0 1 2 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 21/04/2024

G.Tám

03

G.Bảy

059

G.Sáu

9222

5074

0639

G.Năm

0839

G.Tư

57415

58741

58449

35031

45964

94550

72926

G.Ba

81107

90065

G.Nhì

22887

G.Nhất

54959

Đ.Biệt

985186

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 21/04/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 5
2 2 6
3 1 9 9
4 1 9
5 0 9 9
6 4 5
7 4
8 6 7
9  
Lô tô Đuôi
5 0
3 4 1
2 2
  3
6 7 4
1 6 5
2 8 6
0 8 7
  8
3 3 4 5 5 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 15/04/2024

G.Tám

13

G.Bảy

292

G.Sáu

6946

6400

6351

G.Năm

7922

G.Tư

47148

79999

49213

22807

48046

93799

30152

G.Ba

94213

58888

G.Nhì

51304

G.Nhất

75688

Đ.Biệt

208358

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 15/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 7
1 3 3
2 2
3  
4 6 6 8
5 1 2 8
6  
7  
8 8 8
9 2 9 9
Lô tô Đuôi
0 0
5 1
2 5 9 2
1 1 3
0 4
  5
4 4 6
0 7
4 5 8 8 8
9 9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 14/04/2024

G.Tám

34

G.Bảy

503

G.Sáu

5009

2854

7895

G.Năm

7123

G.Tư

63776

58450

01777

07014

52623

91496

01875

G.Ba

05102

02933

G.Nhì

71191

G.Nhất

16039

Đ.Biệt

706255

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 14/04/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 9
1 4
2 3 3
3 3 9
4  
5 0 4 5
6  
7 5 6 7
8  
9 1 5 6
Lô tô Đuôi
5 0
9 1
0 2
0 2 2 3 3
1 5 4
5 7 9 5
7 9 6
7 7
  8
0 3 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 08/04/2024

G.Tám

21

G.Bảy

917

G.Sáu

0429

8704

6880

G.Năm

1827

G.Tư

78391

57151

75209

26176

16516

69565

48859

G.Ba

98065

21526

G.Nhì

09657

G.Nhất

87671

Đ.Biệt

727772

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 08/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 9
1 6 7
2 6 7 9
3  
4  
5 1 7 9
6 5 5
7 1 2 6
8 0
9 1
Lô tô Đuôi
8 0
5 7 9 1
7 2
  3
0 4
6 6 5
1 2 7 6
1 2 5 7
  8
0 2 5 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 07/04/2024

G.Tám

11

G.Bảy

198

G.Sáu

0318

9799

9968

G.Năm

9123

G.Tư

60247

83437

22212

05469

37017

07327

70478

G.Ba

59542

63860

G.Nhì

52237

G.Nhất

13478

Đ.Biệt

947853

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 07/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 2 7 8
2 3 7
3 7 7
4 2 7
5 3
6 0 8 9
7 8 8
8  
9 8 9
Lô tô Đuôi
6 0
  1
1 4 2
2 5 3
  4
  5
  6
1 2 3 3 4 7
1 6 7 7 9 8
6 9 9
backtop